Skip links

Használati feltételek

A STUDEX Hungary (továbbiakban: „STUDEX”) által biztosított honlap használatára a jelen használati feltételek vonatkoznak. Kérjük, a honlap használata előtt gondosan olvassa el azokat. A honlap használatával magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen használati feltételeket. Ha a feltételekkel nem ért egyet, kérjük, ne használja ezt a honlapot.

Ha a honlap használata során személyes adatokat ad meg, illetve továbbít, elfogadja, hogy ezeknek az információknak a kezelése a Studex Adatkezelési irányelvei szerint történik.

A STUDEX jogosult a jelen használati feltételeket bármikor frissíteni, illetve módosítani. Mindig az aktuális verzió az irányadó. Amennyiben a jelen honlap valahol különleges rendelkezéseket tartalmaz, azok tartalma a jelen használati feltételekben foglaltak érvényességét felülírja.

Az Adatkezelési tájákoztatónkat és az egyéb Jogi információkat megtalálod itt.

Szerzői jogok
A jelen honlap tartalma a szerzői jogvédelem hatálya alá tartozik. A STUDEX engedélyezi a jelen honlap egyes oldalainak kizárólag nem kereskedelmi célú megnyitását, letöltését, illetve számítógépen való, időszakos tárolását. A tartalom nem módosítható, illetve a tulajdonos írásbeli engedélye nélkül sem elektronikus, sem nyomtatott formában nem publikálható. Ugyanez a rendelkezés vonatkozik a jelen honlap tartalmának reprodukciójára, állandó tárolására, illetve továbbadására. A jelen rendelkezések bármelyikének megszegése valamennyi nyomtatott vagy letöltött tartalom azonnali megsemmisítését vonja maga után. A további kártérítési követelés joga fenntartva. A jelen honlap védjegyeket és kereskedelmi neveket tartalmaz. Még ha külön nincsenek is jelölve, azokra a mindenkor a vonatkozó törvények és rendelkezések érvényesek.

A Divat blog felhasználóinak hozzájárulása
A STUDEX divat blog lehetővé teszi a honlap használóinak, hogy megjegyzést fűzzenek a témához. A STUDEX nem engedélyezi a magyar büntetőtörvénykönyvben, illetve a sajtótörvényében foglaltakat, valamint a közízlést sértő megjegyzéseket. Ide tartozik első sorban:

  • az obszcén vagy zaklató magatartás
  • a pornográf, nemzeti szocialista, a rasszista, illetve egyéb, másokat sértő, illegális célú tartalom
  • alkotmányellenes szervezetek melletti propaganda
  • mások sértegetése

A jelen rendelkezések megszegése esetén a STUDEX fenntartja magának az adott felhasználók időszakos vagy végleges kitiltásának, illetve az adott felhasználók megjegyzései törlésének a jogát. Az esetleges kitiltást eredményező helyzet értékelése kizárólag a STUDEX kizárólagos döntésén alapszik. A megjegyzés funkció célja a STUDEX és a felhasználók közötti információcsere, és éppen ezért reklámok, spamek és egyéb, nem a témával kapcsolatos tartalmak megjelentetésére nem használható. Szerzői jogvédelem hatálya alá tartozó tartalmak megjelentetése tilos. Tilos továbbá, bizalmas információkat, illetve személyes adatokat, például címeket, telefonszámokat vagy e-mail címeket a megjegyzés funkció segítségével feltüntetni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az első megjegyzését a Studex-nek jóvá kell hagynia.

Hivatkozás más honlapokra
A jelen honlapon található, más szolgáltatók honlapjára történő hivatkozás egyfajta szolgáltatás a honlapunk használói számára. Az adott hivatkozásra történő kattintással Ön elhagyja a STUDEX weboldalát. A honlapnak az adott hivatkozás segítségével történő elérése kizárólag saját felelősségre történik. Ezekért az egyéb honlapokért azok szolgáltatója felel. Az egyéb honlapok hivatkozásainak első elhelyezésekor a STUDEX ellenőrizte azoknak az oldalaknak a törvényszerűségét. Abban az időben törvényszegés nem volt megállapítható. A Studex nem tudja befolyásolni a hivatkozott weboldalak jelenlegi és jövőbeni kialakítását és tartalmát. A törvényszegésre vonatkozó konkrét jelzés hiányában a Studex-nek nem áll módjában folyamatosan ellenőrizni a hivatkozásokat. Bármilyen törvényszegés felfedezése az adott hivatkozás azonnali törlését vonja maga után. A külső hivatkozások beillesztése nem jelenti azt, hogy a STUDEX birtokolja, támogatja, illetve elfogadja annak tartalmát. Nem jelenti, továbbá, azt sem, hogy a STUDEX az ott található termékeket, szolgáltatásokat, tartalmakat, információkat vagy anyagot reklámozza, illetve, hogy azok a STUDEX-el bármilyen kapcsolatban vannak.

Szavatosság visszautasítása
A jelen honlap tartalma, pontossága, teljessége és az adott célnak való megfelelősége kapcsán, valamint annak kapcsán, hogy a tartalom harmadik fél jogait és szellemi tulajdonát nem sérti, felelősséget nem vállalunk. A jelen honlapon a STUDEX tanácsokat ad a belőtt fülbevaló megfelelő kezelésére. Ezek kozmetikai és nem orvosi tanácsok. A tényeket is laikus módon fogalmazzuk meg. Ezek az információk nem helyettesíthetik a gyógyszerész vagy az orvos által nyújtott tanácsokat, illetve kezelést. Mindezeken felül nem tekinthetők öndiagnózisra, önkezelésre, illetve az esetleges problémák vagy rendellenességek kezelésének elmulasztására történő biztatásnak.
A STUDEX bármikor jogosult a jelen honlap tartalmának előzetes tájékoztatás nélkül történő megváltoztatására. Mindent megteszünk az oldal napra készen tartásáért, bár erre minket senki nem kért. Továbbá, a STUDEX nem garantálja a weboldal hozzáférhetőségét vagy technikai használhatóságát, de ugyanúgy a vírusmentességét sem.

Felelősség
A jelen weboldalt a felhasználó kizárólag saját felelősségére használhatja. A STUDEX nem vállal felelősséget az esetleges károkért. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a szándékosságra, illetve azokra az esetekre, amikor a felelősséget törvény írja elő. Az oldal használatából eredő eszközkárosodás, illetve adatvesztés miatt a Studex nem vállal felelősséget.

Vonatkozó törvények
A jelen honlapra vonatkozó használati feltételekre a Magyarország jogrendje az irányadó. A jelen honlap használatából eredő jogviták esetén Magyarország jogrendje az irányadó és a bírósága az illetékes. A STUDEX nem vállal felelősséget arra vonatkozóan, hogy a jelen honlap tartalma Magyarországon kívül is érvényes és elérhető. Kizárólag a saját döntése alapján és a saját felelősségére használhatja. A felhasználó köteles betartani a helyi törvényi előírásokat.